Stiilijuhend − Kiriku nimi

Stiilijuhend − Kiriku nimi

Teema

Kiriku ametlik nimi on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik. See täielik nimi anti 1838. aastal Joseph Smithile Jumalalt saadud ilmutusena.

Kuigi termin „Mormooni Kirik” on olnud avalikkuses Kiriku hüüdnimena kaua kasutuses, ei ole tegemist ametliku nimega ja Kirik ei soosi selle kasutamist.

Kirikust kirjutades palume järgida neid juhiseid:

  • Esmamainimisel soovitame kasutada Kiriku täisnime „Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik“.
  • Palume hoiduda kasutamast nimesid „mormooni kirik“, „VAP kirik“ või „viimse aja pühade kirik“.
  • Kui on vajalik Kiriku nime lühendada, palume kasutada nimetusi „Kirik“ või „Jeesuse Kristuse Kirik“.
  • Viidates Kiriku liikmetele, eelistame nimetust „viimse aja pühad“, kuigi sobib ka nimetus „mormoonid“.
  • Nimetusi „Mormon“ ja „mormoon“ on kohane kasutada pärisnimedes, nagu Mormoni Raamat ja Mormooni Tabernaakli Koor, ning omadussõnana sellistes väljendites nagu mormoonide teekond või mormoonide teerajajad.
  • Sõna „mormonism“ on sobiv kirjeldama Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikule omast õpetuste, kultuuri ja elustiili kogumit.
  • Viidates inimestele või organisatsioonidele, kes praktiseerivad mitmenaisepidamist, on ebakorrektne kasutada nimetusi „mormoonid“, „mormooni fundamentalistid“, „mormooni teisitimõtlejad “ jne. Associated Pressi stiiliraamat täheldab: „Nimetust mormoon ei ole kohane kasutada viitamiseks teistele .. kirikutele, mis tekkisid jagunemise käigus pärast [Joseph] Smithi surma.“

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.