Pressiteated

Teatati muudatustest noorte tugevdamiseks

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku juhid teatasid muudatustest Aaroni preesterluse kvoorumites ja Noorte Naiste klassides, mis annavad noortele meestele ja noortele naistele rohkem võimalusi igakülgseks arenemiseks. Aaroni preesterlus on madalam Kiriku kahest preesterluse tasemest ning see antakse ustavatele viimse aja...

Algasid üldkonverentsi juhtide istungid

2019. AASTA SÜGISENE ÜLDKONVERENTS

Konverentsi käigus on meil võimalik saada isiklikku ilmutust, kui elavad prohvetid annavad nõu ja juhatust. 

Kiriku juhid ütlevad noortele täiskasvanutele Näost näkku üritusel: „Pürgige usus edasi”

Pühitseti Tallinna kogudusehoone

Kirik aitab Salt Lake Citys korraldada ÜRO konverentsi

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku juhid aitavad sel nädalal Salt Lake Citys korraldada 68. ÜRO kodanikuühiskonna konverentsi. Eelseisvate päevade jooksul viibivad Ameerika Ühendriikide Utah’ osariigi pealinnas tuhanded osalejad. Salt Lake City on Ameerika Ühendriikide esimene linn väljaspool ÜRO peakorterit New York...

President Russell M. Nelsoni külastusreis Ladina-Ameerikas 2019. aastal

Avaldus Tarkuse Sõna kohta

Kiriku juhid saavad infot uuest ülemaailmsest laste ja noorte tegevuskavast.

Esimese Presidentkonna ülestõusmispühade sõnum – aprill 2019