Põhilood

News Release
Kirik teatab uuest tasakaalust evangeeliumi õpetamises kodus ja Kirikus
Alates 2019. a jaanuarist tehakse muudatusi pühapäevases ajakavas.

Viimased uudised