Kiriku ajaloo-osakond annab raamatuna välja Mormoni Raamatu trükikäsikirja

See on kõige hiljutisem projekti „Joseph Smithi dokumendid” raames välja antud köide

Loe lisaks »
   

Viimased uudised Arhiivid »

Mormoonide juht julgustab maailmausundite vahelist dialoogi ja üksteise paremat mõistmist

Selleks et maailmas valitseks rahu, turvalisus ja kooskõla „peame tõesti mõtlema seda, mida ütleme. Üksteisest hoolimine ja head kavatsused peaksid olema siirad.” See oli Jörg Klebingati sõnum viiendal traditsiooniliste ja maailmausundite kongressil, mis toimus 11. juunil 2015 Kasahstanis Astana linnas.

Loe lisaks »

Ringkonna konverents - Kirik Eestis 25

26. aprillil 2015 toimus tavapärasest pisut pidulikum ringkonna konverents, kuna tähistati 25 aasta möödumist päevast, mil Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik Eestis tegevust alustas. 25. aprillil 1990 toimus Tallinna Lauluväljakul pühitsusteenistus ja selle viis läbi apostel Russell M. Nelson Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist. Lauluväljakul koguneti ka tänavu, 25 aastat hiljem, et tähistada imeliste sündmuste lahtirullumise algust ja edasikestmist.

Loe lisaks »

Mormoonide kevadine üldkonverents

4.-5. aprillil toimus Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku üldkonverents. Kiriku liikmed, keda kutsutakse ka mormoonideks, kogunevad kaks korda aastas koosolekule, mida kutsutakse üldkonverentsiks. See üritus toimub lisaks pühapäeviti toimuvatele iganädalastele jumalateenistustele.

Loe lisaks »

Kiriku ülestõusmispühade algatus „Sest Ta elab”

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikul on plaanis 28. märtsil 2015 jagada ülestõusmispühade sõnumit, mis keskendub Jeesuse Kristuse õpetustele. Kõigi ootuste kohaselt peaks algatus „Sest Ta elab” jõudma sotsiaalmeedia, terve kuu kestvate külastuskeskuste näituste, internetilehtede reklaamide ning liikmete ja misjonäride vahendusel miljonite inimesteni.

Loe lisaks »

Abiühingu 173. aastapäev

21. märtsil, astronoomilise kevade alguspäeval, tähistas Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Tallinna koguduse naisorganisatsioon ehk Abiühing organisatsiooni asutamise 173. aastapäeva.

Loe lisaks »
Uudiste arhiivid »