Olemasolevad väljaandedSule aken
« Ülemaailmne pressikeskus
Sule aken
Pressiteade

Suri 90-aastane juhataja Boyd K. Packer

Juhataja Boyd K. Packer, Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhataja, suri kõrgest vanusest tingitud põhjustel Eesti aja järgi reede öösel kell 23 oma kodus. Ta oli 90-aastane.

 
TÄISPIKK LUGU »

Viimased uudised

Arhiivid »
Mormoonide juht julgustab maailmausundite vahelist dialoogi ja üksteise paremat mõistmist

Mormoonide juht julgustab maailmausundite vahelist dialoogi ja üksteise paremat mõistmist

Selleks et maailmas valitseks rahu, turvalisus ja kooskõla „peame tõesti mõtlema seda, mida ütleme. Üksteisest hoolimine ja head kavatsused peaksid olema siirad.” See oli Jörg Klebingati sõnum viiendal traditsiooniliste ja maailmausundite kongressil, mis toimus 11. juunil 2015 Kasahstanis Astana linnas. Vanem Klebingat, kes on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku seitsmekümnete esimese kvoorumi ja Ida-Euroopa piirkonna juhatuse liige, on teine Kiriku ametnik, kes sel iga kolme aasta tagant toimuval ülemaailmsel usundite konverentsil kõneleb. Esimesena kõneles 2009. aastal vanem Paul B. Pieper seitsmekümnest, kes seekord saatis vanem Klebingatti.

TÄISPIKK LUGU »
Suri Kiriku 92-aastane apostel vanem L. Tom Perry

Suri Kiriku 92-aastane apostel vanem L. Tom Perry

30. mail 2015 suri oma kodus vanem L. Tom Perry Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist. Ta oli 92-aastane (sündis 5. aug 1922). Vanem Perry pühitseti VAPJK Kiriku apostliks 1974. a aprillis, olles teeninud Kaheteistkümne abilisena alates 1972. aastast. Vanem Perry suur kasv ja entusiastlik ning optimistlik stiil tegid temast jõulise ja populaarse kuju Kiriku liikmete seas kogu maailmas.

TÄISPIKK LUGU »
Ringkonna konverents - Kirik Eestis 25

Ringkonna konverents - Kirik Eestis 25

26. aprillil 2015 toimus tavapärasest pisut pidulikum ringkonna konverents, kuna tähistati 25 aasta möödumist päevast, mil Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik Eestis tegevust alustas. 25. aprillil 1990 toimus Tallinna Lauluväljakul pühitsusteenistus ja selle viis läbi apostel Russell M. Nelson Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist. Lauluväljakul koguneti ka tänavu, 25 aastat hiljem, et tähistada imeliste sündmuste lahtirullumise algust ja edasikestmist.

TÄISPIKK LUGU »
Mormoonide kevadine üldkonverents

Mormoonide kevadine üldkonverents

4.-5. aprillil toimus Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku üldkonverents. Kiriku liikmed, keda kutsutakse ka mormoonideks, kogunevad kaks korda aastas koosolekule, mida kutsutakse üldkonverentsiks. See üritus toimub lisaks pühapäeviti toimuvatele iganädalastele jumalateenistustele.

TÄISPIKK LUGU »
Kiriku ülestõusmispühade algatus „Sest Ta elab”

Kiriku ülestõusmispühade algatus „Sest Ta elab”

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikul on plaanis 28. märtsil 2015 jagada ülestõusmispühade sõnumit, mis keskendub Jeesuse Kristuse õpetustele. Kõigi ootuste kohaselt peaks algatus „Sest Ta elab” jõudma sotsiaalmeedia, terve kuu kestvate külastuskeskuste näituste, internetilehtede reklaamide ning liikmete ja misjonäride vahendusel miljonite inimesteni.

TÄISPIKK LUGU »
Uudiste arhiivid