Olemasolevad väljaandedSule aken
« Ülemaailmne pressikeskus
Sule aken
Pressiteade

Kiriku sügisene ringkonna konverents

21. septembril 2014 toimus Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Eesti ringkonna konverentsi üldkoosolek. Kiriku liikmed (tuntud ka kui mormoonid) olid kokku tulnud üle terve Eesti, aga ka paljudest teistest maailma riikidest. Peetud kõnedes rõhutati lojaalsust oma riigile ja usundile, hariduse, ligimesearmastuse ning armastusest lähtuva misjonitöö tähtsust.

 
TÄISPIKK LUGU »

Viimased uudised

Arhiivid »

Apostli üleskutse täita maailm meeltülendavate sotsiaalmeedia sõnumitega

Apostli üleskutse täita maailm meeltülendavate sotsiaalmeedia sõnumitega

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liige vanem David A. Bednar kutsus mormoone üles kasutama sotsiaalmeediat, et täita maailm siiraste ja meeltülendavate sõnumitega.

TÄISPIKK LUGU »
Seminaris olid uksed valla

Seminaris olid uksed valla

29. ja 30. mail toimus Tallinnas seminariaastat kokkuvõttev üritus, mida otsustati pidada misjonitöö vaimus. Üritus algas neljapäeva hommikul avatud seminaritunniga, kuhu jagus nii õpilasi kui ka külalisi. Räägiti Vaimu andidest ja sellest, mida teha, et neid saada.

TÄISPIKK LUGU »
Teeme ära talgupäev

Teeme ära talgupäev

3. mail 2014 toimus taaskordne üle-eestiline Teeme Ära talgupäev, kus lõi kaasa rohkem kui 43 tuhat talgulist. Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Tallinna koguduse liikmed otsustasid veeta tänavuse talgupäeva Eesti Vabaõhumuuseumis.

TÄISPIKK LUGU »
Kirik pakub täiendavat statistikat misjonäride kohta

Kirik pakub täiendavat statistikat misjonäride kohta

Laupäeval, 5. aprillil üldkonverentsi pärastlõunasel istungil avaldas Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik 2013. aasta statistilise aruande, mis sisaldab misjonäride arvu. Kuna mitmed meediakanalid on palunud misjonäride statistikat ka 2014. aasta alguse kohta, avaldas Kirik järgmise info

TÄISPIKK LUGU »
Eesti ringkonna konverents

Eesti ringkonna konverents

8. - 9. märtsil 2014 leidis aset taaskordne Eesti ringkonna konverents. Samas kui laupäevased koosolekud olid mõeldud Kiriku kohalike organisatsioonide juhatajatele ja täiskasvanutele, siis pühapäevasele põhikoosolekule olid kutsutud kohale igas vanuses liikmed üle terve Eesti.

TÄISPIKK LUGU »
Uudiste arhiivid