Olemasolevad väljaandedSule aken
« Ülemaailmne pressikeskus
Sule aken
Uudislugu

Ringkonna konverents – Kirik Eestis 25

26. aprillil 2015 toimus tavapärasest pisut pidulikum ringkonna konverents, kuna tähistati 25 aasta möödumist päevast, mil Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik Eestis tegevust alustas. 25. aprillil 1990 toimus Tallinna Lauluväljakul pühitsusteenistus ja selle viis läbi apostel Russell M. Nelson Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist. Lauluväljakul koguneti ka tänavu, 25 aastat hiljem, et tähistada imeliste sündmuste lahtirullumise algust ja edasikestmist.

 
TÄISPIKK LUGU »

Viimased uudised

Arhiivid »
Mormoonide kevadine üldkonverents

Mormoonide kevadine üldkonverents

4.-5. aprillil toimus Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku üldkonverents. Kiriku liikmed, keda kutsutakse ka mormoonideks, kogunevad kaks korda aastas koosolekule, mida kutsutakse üldkonverentsiks. See üritus toimub lisaks pühapäeviti toimuvatele iganädalastele jumalateenistustele.

TÄISPIKK LUGU »
Kiriku ülestõusmispühade algatus „Sest Ta elab”

Kiriku ülestõusmispühade algatus „Sest Ta elab”

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikul on plaanis 28. märtsil 2015 jagada ülestõusmispühade sõnumit, mis keskendub Jeesuse Kristuse õpetustele. Kõigi ootuste kohaselt peaks algatus „Sest Ta elab” jõudma sotsiaalmeedia, terve kuu kestvate külastuskeskuste näituste, internetilehtede reklaamide ning liikmete ja misjonäride vahendusel miljonite inimesteni.

TÄISPIKK LUGU »
Abiühingu 173. aastapäev

Abiühingu 173. aastapäev

21. märtsil, astronoomilise kevade alguspäeval, tähistas Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Tallinna koguduse naisorganisatsioon ehk Abiühing organisatsiooni asutamise 173. aastapäeva.

TÄISPIKK LUGU »
  „Tema on suurim kingitus”

 
„Tema on suurim kingitus”

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik jagab kogu jõulukuu vältel sõnumit Jeesusest Kristusest. Kuupikkune jõulualgatus keskendub Taevase Isa armastusele, mis väljendub Tema kõige pühamas kingis meile, nimelt Jeesuses Kristuses (vt Jh 3:16). Algatus „Tema on suurim kingitus” peaks kõigi ootuste kohaselt jõudma kuu aja jooksul miljonite inimesteni, ja seda nii sotsiaalmeedia, külastuskeskuste näituste, liikmete ja misjonäride vahendite, tellitud veebireklaamide ning New York City Times Square᾽i välireklaamide kaudu.

TÄISPIKK LUGU »
Inimõiguste austuseks

Inimõiguste austuseks

Kuuskümmend kuus aastat tagasi sai maailm rikkamaks dokumendi võrra, mis avardas inimsuhete väljavaateid. Seda nimetatakse inimõiguste ülddeklaratsiooniks, mis oli esimene sedasorti ülemaailmne kokkulepe.

TÄISPIKK LUGU »
Uudiste arhiivid