Official Statement
Kirik väljendab muret vägivalla, sõja ja usulise tagakiusamise eest põgenevate inimeste pärast.