Olemasolevad väljaandedSule aken
« Ülemaailmne pressikeskus
Sule aken
Pressiteade

Erinevuste väärtustamine

Ühiskonnad koosnevad eri huvigruppidest, poliitilistest ühendustest, kultuuriseltsidest ja usuorganisatsioonidest, kes kõik püüavad viia ellu oma nägemust sellest, mis on hea. Erinevuste väärtustamine ja igaühe sõnaõigus muudavad kogukonnad paremaks. Seni kuni teisi ei kahjustata ega sunnita, rikastavad erinevused kõigi elu.

 
TÄISPIKK LUGU »

Viimased uudised

Arhiivid »
Mormoonid teenimas Tallinna Loomaaias

Mormoonid teenimas Tallinna Loomaaias

25. oktoobril toimus Tallinna loomaaias Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Tallinna koguduse teenimisüritus. Kaasa lõi üle kolmekümne inimese, kes said loomaaia metsaalusel lehti riisuda. Nende seas oli nii Kiriku liikmeid, kes on tuntud ka kui mormoonid, kui ka nende sõpru.

TÄISPIKK LUGU »
Mormoonide üldkonverents

Mormoonide üldkonverents

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed, keda kutsutakse ka mormoonideks, kogunevad kaks korda aastas koosolekule, mida kutsutakse üldkonverentsiks. See üritus toimub lisaks pühapäeviti toimuvatele iganädalastele jumalateenistustele.

TÄISPIKK LUGU »
Mormooni Kiriku sügisene ringkonna konverents

Mormooni Kiriku sügisene ringkonna konverents

21. septembril 2014 toimus Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Eesti ringkonna konverentsi üldkoosolek. Kiriku liikmed (tuntud ka kui mormoonid) olid kokku tulnud üle terve Eesti, aga ka paljudest teistest maailma riikidest. Peetud kõnedes rõhutati lojaalsust oma riigile ja usundile, hariduse, ligimesearmastuse ning armastusest lähtuva misjonitöö tähtsust.

TÄISPIKK LUGU »

Apostli üleskutse täita maailm meeltülendavate sotsiaalmeedia sõnumitega

Apostli üleskutse täita maailm meeltülendavate sotsiaalmeedia sõnumitega

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liige vanem David A. Bednar kutsus mormoone üles kasutama sotsiaalmeediat, et täita maailm siiraste ja meeltülendavate sõnumitega.

TÄISPIKK LUGU »
Seminaris olid uksed valla

Seminaris olid uksed valla

29. ja 30. mail toimus Tallinnas seminariaastat kokkuvõttev üritus, mida otsustati pidada misjonitöö vaimus. Üritus algas neljapäeva hommikul avatud seminaritunniga, kuhu jagus nii õpilasi kui ka külalisi. Räägiti Vaimu andidest ja sellest, mida teha, et neid saada.

TÄISPIKK LUGU »
Uudiste arhiivid