Põhilood

Pressiteade
Vanem Robert D. Hales suri 85 aastasena
SALT LAKE CITY — vanem Robert D. Hales, Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liige, suri täna kell 12:15 kõrge vanuse tõttu.

Viimased uudised